top of page

공연정보 

보테 콰르텟 연주회

BOTE Quatet

 

기간            2017년 12월 20일(수) PM 7:30

장소            일신홀

출연            보테 콰르텟, Percussion 채승엽

입장권         전석 20,000원, 학생 10,000원

예매처         인터파크 02)1544-1555 

공유하기

작품정보  
bottom of page